ВАЖЛИВІСТЬ РОЗУМІННЯ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто важливість занять фізичними вправами взагалі, а особливо, під час карантинних обмежень. Пандемія вибудувала у соціумі нові умови життя та взаємодії, але це не має впливати на фізичну активність студентів у гіршу сторону. Заняття спортом є важливим методом профілактики та запобіганню хвороб, а також, зміцненню імунітету. В статье рассмотрена важность занятий физическими упражнениями вообще, а особенно, во время карантина. Пандемия выстроила в социуме новые условия жизни и взаимодействия, но это не должно влиять на физическую активность студентов в худшую сторону. Занятия спортом является важным методом профилактики и предотвращения болезней, а также укреплению иммунитета. The article considers the importance of exercise in general, and especially during quarantine restrictions. The pandemic has built new living and interaction conditions in society, but this should not affect students' physical activity for the worse. Exercise is an important method of prevention and prevention of diseases, as well as strengthening the immune system.
Опис
Ключові слова
фізична культура, спорт, дистанційне навчання, студентські роботи, физическая культура, дистанционное обучение, студенческие работы, фізична культура, sport, distance learning, student work
Цитування
Соскова Є.Ю. Розуміння занять спортом під час карантину / Є.Ю. Соскова // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 50–52.