Трансформація соціокультурної ролі жінки у Китаї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається трансформація соціокультурної ролі жінки у Китаї. В статье рассматривается трансформация социокультурной роли женщины в Китае. The article discusses the transformation of the socio-cultural role of women in China.
Опис
Ключові слова
східні мови, соціокультурна трансформація, роль жінки, студентські роботи, восточные языки, социокультурная трансформация, роль женщины, студенческие работы, eastern languages, sociocultural transformation, role of woman, student work
Цитування
Ажніна Л. О. Проблема типологізації синонімів у сучасній китайській мові / Л. О. Ажніна // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеук. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 20–22.