Стан підготовки викладачів іноземної мови до професійної діяльності в системі освіти дорослих в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Міжнародний центр науки і досліджень, м. Київ
Анотація
У статті висвітлюється тема стану підготовки викладачів іноземної мови до професійної діяльності в системі освіти дорослих в Україні. В статье освещается тема состояния подготовки преподавателей иностранного языка в профессиональной деятельности системы образования взрослых в Украине. The article highlights the topic of the state of training of foreign language teachers in the professional activities of the adult education system in Ukraine.
Опис
Ключові слова
іноземна мова, підготовка викладача, система освіти, дорослі, иностранный язык, подготовка преподавателя, система образования, взрослые, foreign language, teacher training, education system, adults
Цитування
Васильєва М. П. Стан підготовки викладачів іноземної мови до професійної діяльності в системі освіти дорослих в Україні / М. П. Васильєва // Сучасні перспективи розвитку науки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 30-31 жовт. 2020 р. – Київ : МЦНіД, 2020. – С. 15–16.