USING MUSIC AND SONGS AT ENGLISH LESSONS WITH YOUNG LEARNERS IN CHINA

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The key point is to guide young learners to learn English in China through the use of music and songs, so that young learners can learn in a free, cheerful and relaxed atmosphere. Some English textbooks in China combine better the English classroom with music and songs. Ключовим моментом дослідження є спрямування молодших школярів до вивчення англійської мови в Китаї за допомогою музики та пісень, щоб учні могли навчатися у вільній, веселій та невимушеній атмосфері. Проаналізовано китайські підручники з англійської мови, які краще інтегрують музику та пісні на занятті.
Опис
Ключові слова
learner, school, English, textbook, teaching, learning, postgraduate works, учень, школа, англійська мова, підручник, викладання, навчання, аспірантські роботи
Цитування
Haozhe Jiang. Using music and songs at English lessons with young learners in China / Haozhe Jiang // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 275–278.