КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ – ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Анотація
Розглянуто особливості роботи колективу кафедри, як запоруки ефективності підготовки майбутніх фахівців. Рассмотрены особенности работы коллектива кафедры, как залога эффективности подготовки будущих специалистов.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, кафедри, колектив викладачів, підготовка майбутніх фахівців, студенти, социальная педагогика, кафедры, коллектив преподавателей, подготовка будущих специалистов, студенты, social pedagogy, the department, staff of teachers, training of future specialists, students
Цитування
Золотухіна С. Т. Колектив кафедри – запорука ефективності підготовки майбутніх фахівців / С. Т. Золотухіна // Підготовка соціального педагога на засадах : матеріали наук.-практ. конф., 24 листоп. 2015 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 16–17.