Використання природнього матеріалу в логопедичній роботі з дітьми із ЗНМ ІІІ рівня

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті висвітлено використання природного матеріалу у корекції звуковимови дітей із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня. Рекомендовано вправи з розвитку звуковимови, запропоновано використовувати такі природні матеріали: пісок, вода, крупа, камінці. Ігри з природними матеріалами та казковими персонажами сприяють розвитку дрібної моторики, розвивають сенсорне сприйняття та тренують звуковимову дитини. The article highlights the use of natural material in the correction of sound pronunciation of children with general underdevelopment of speech of the III level. Exercises for the development of sound pronunciation are recommended, it is proposed to use the following natural materials: sand, water, cereals, stones. Games with natural materials and fairy-tale characters contribute to the development of fine motor skills, develop sensory perception and train the child's sound perception.
Опис
Ключові слова
порушення мовлення, мовленнєвий розвиток, логопедія, природні матеріали, speech disorders, speech development, speech therapy, natural materials
Цитування
Сердюкова Є. О.Використання природнього матеріалу в логопедичній роботі з дітьми із ЗНМ ІІІ рівня / Є. О. Сердюкова // Актуальні питання спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти : зб. наук. пр. [матеріалів круглого столу 20 жовт. 2022 р.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2022. – С. 180–184.