Інформаційні ресурси: електронний каталог (електронна бібліотека)

Немає доступних мініатюр
Дата
2020-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
В презентації розглянуто питання інформаційного ресурсу бібліотеки університету - електронний каталог (електронна бібліотека). Запропоновано інструкцію доступу до електронного каталогу та робота в ньому. Пояснено важливість забезпечення віддаленого авторизованого доступу користувачів бібліотеки до електронної бібліотеки. Наведено приклад пошуку необхідної інформації. В презентации рассмотрен вопрос информационного ресурса библиотеки университета - электронный каталог (электронная библиотека). Предложено инструкцию доступа к электронному каталогу и работа в нем. Объяснено важность обеспечения удаленного авторизованного доступа пользователей библиотеки к электронной библиотеке. Приведен пример поиска необходимой информации.The presentation addresses the information resource of the University Library - the electronic catalog (electronic library). Instructions for accessing and operating the online catalog are offered. The importance of providing remote authorized access for library users to the electronic library is explained. An example of finding the necessary information is given.
Опис
Ключові слова
інформаційний ресурс, електронний каталог, електронна бібліотека, презентація, інструкція, информационный ресурс, электронный каталог, электронная библиотека, презентация, инструкция, information resource, online catalog, electronic library, presentation, instruction
Цитування
Інформаційні ресурси: електронний каталог (електронна бібліотека) : презентація / уклад. С. С. Мажара ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка. – Харків : ХНПУ, 2020. – 8 сл.