СИСТЕМА ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ КОМБАТАНТІВ З МЕТОЮ ПОДОЛАННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗАГОСТРЕННЮ КРИЗИ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті розглянуто проблему системи психологічного супроводу комбатантів з метою подолання та запобігання загостренню кризи середнього віку. Виклики сучасного світу, як то збільшення військових конфліктів, локальних війн, терористичних актів, від яких з кожним роком страждає все більше людей, як самих учасників (комбатантів), так і цивільних громадян, що опинилися в зоні конфлікту потребують вирішення психологічних проблем, пов’язаних з наслідками участі у бойових діях. В статье рассмотрена проблема системы психологического сопровождения комбатантов с целью преодоления и предотвращения обострения кризиса среднего возраста. Вызовы современного мира, как увеличение военных конфликтов, локальных войн, террористических актов, от которых с каждым годом страдает все больше людей, как самих участников (комбатантов), так и гражданских лиц, оказавшихся в зоне конфликта требуют решения психологических проблем, связанных с последствиями участия в боевых действиях. The article deals with the problem of psychological support system for combatants in order to overcome and prevent aggravation of mid-life crisis. The challenges of the modern world as an increase in military conflicts, local wars, terrorist acts, from which more and more people suffer every year, both the participants (combatants) and civilians who find themselves in the conflict zone require the solution of psychological problems connected with the consequences of participation in hostilities.
Опис
Ключові слова
психологічний супровод, комбатанти, криза середнього віку, аспірантські роботи, психологическое сопровождение, комбатанты, кризис среднего возраста, аспирантские работы, psychological support, combatants, middle age crisis, postgraduate work
Цитування
Ломакін Г. І. Система психологічного супроводу комбатантів з метою подолання та запобігання загостренню кризи середнього віку / Г. І. Ломакін // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій ; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – Ч. 2. – С. 40–47.