Про створення нового об’єкту ПЗФ на південній околиці м. Куп’янськ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Институт ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
В статті запропоновано створити об’єкт природно-заповідного фонду на південній околиці міста Куп’янська. Під час флористичних досліджень у травні 2019 року виявлено територію, що має ряд особливостей. Кар’єр, територія якого запропонована для нового об’єкту, зараз відпрацьований і не використовується для видобування крейди. На схилах місцеві жителі випасають кіз і корів, що сприяє розвитку рідкісних рослин. У діброві майже відсутнє рекреаційне навантаження, немає кострищ, стежки не ущільнені, присутня помітна кількість мертвої деревини. В статье предлагается создать объект природно-заповедного фонда на южной окраине города Купянска. Во время флористических исследований в мае 2019 выявлена ​​территория, которая имеет ряд особенностей. Карьер, территория которого предложена для нового объекта, сейчас отработан и не используется для добычи мела. На склонах местные жители пасут коз и коров, что способствует развитию редких растений. В дубраве почти отсутствует рекреационная нагрузка, нет кострищ, тропы не уплотнены, присутствует заметное количество мертвой древесины. The article proposes the creation of a nature reserve fund site on the southern outskirts of Kupiansk. During a floristic survey in May 2019, an area was identified which has a number of features. The quarry, whose area is proposed for the new site, is now depleted and is not used for chalk mining. Locals graze goats and cows on the slopes, which contributes to the development of rare plants. There is almost no recreational use in the oak woodland, no bonfires, the trails are not compacted and there is a noticeable amount of dead wood.
Опис
Ключові слова
природно-заповідний фонд, Червона книга України, Харківська область, природно-заповедный фонд, Красная книга Украины, Харьковская область, nature reserve fund, Red Book of Ukraine, Kharkiv regiont
Цитування
Тимбота М. О. Про створення нового об’єкту ПЗФ на південній околиці м. Куп'янськ / М. О. Тимбота, Ю. В. Бенгус // Актуальні проблеми ботаніки та екології : матеріали Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 6–9 верес. 2019 р. / Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 28.