ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ E-LEARNING ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
E-learning навчання є одним із інноваційних методів організації дистанційного навчання. Ефективна реалізація методу E-learning навчання при вивченні математики потребує дотримання певних дидактичних принципів та використання спеціально розроблених засобів навчання. E-learning is one of the innovative methods of organizing distance learning. The effective implementation of the e-learning method in the study of mathematics requires adherence to certain didactic principles and the use of specially designed teaching aids.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, e-learning, особливості e-learning навчання, вивчення математики, distance learning, e-learning, features of e-learning, studying mathematics
Цитування
Простакова Ю. С. Особливості організації E-learning при вивченні математики / Ю. С. Простакова, Т. В. Потапова // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 97–100.