Творчі досягнення видатного англійського композитора Бенджаміна Бріттена

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття розкриває творчі досягнення видатного англійського композитора Бенджаміна Бріттена в створенні нових жанрів, пошуку оригінальних стильових прийомів, різноманітній естетиці музичних творів. Статья раскрывает творческие достижения выдающегося английского композитора Бенджамина Бриттена в создании новых жанров, поиске оригинальных стилевых приемов, разнообразной эстетике музыкальных произведений. The article reveals the creative achievements of the outstanding English composer Benjamin Britten in creating new genres, searching for original stylistic techniques, various aesthetics of musical works.
Опис
Ключові слова
творчість, творчі досягнення, творчі здібності, Бріттен Б., студентські роботи, творчество, творческие достижения, творческие способности, Бриттен Б., студенческие работы, creativity, creative achievements, creative abilities, Britten B., student work
Цитування
Грабовська М. Р. Творчі досягнення видатного англійського композитора Бенджаміна Бріттена / М. Р. Грабовська, Т. А. Смирнова // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф, Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 59–60.