ВИТОКИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В ЄВРОПІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський національний університет будівництва і архітектури, ГО «Інститут інноваційної освіти»
Анотація
У статті розкрито основні чинники, які сприяли розвитку ідеї освіти дорослих в Європі. Здійснено аналіз причин виникнення ідеї освіти дорослого населення. Визначено причини відкриття перших навчальних закладів для дорослих та виділено основні результати їхньої діяльності. В статье раскрыты основные факторы, которые способствовали развитию идеи образования взрослых в Европе. Осуществлен анализ причин возникновения идеи образования взрослого населения. Определены причины открытия первых учебных заведений для взрослых и выделены основные результаты их деятельности. The article reveals the main factors contributing to the idea of adult education in Europe. The analysis of the reasons for the idea of education of the adult population has been analyzed. The reasons of opening of the first educational institutions for adults are determined and the main results of their activity are highlighted.
Опис
Ключові слова
освіта дорослих, неперервна освіта, формальне навчання дорослих, образование взрослых, непрерывное образование, формальное обучение взрослых, adult education, continuing education, formal adult education
Цитування
Боярська-Хоменко А. В. Витоки освіти дорослих в Європі // Актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт-ри, Ін-т інноваційної освіти. – Київ : ІІО, 2018. – С. 3–5.