The Notional Component of the Linguocultural Emotional Concept of EXCITEMENT and Its Verbalization in 21st-Century English-Language Pop Song Lyrics

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається репрезентація лінгвокультурного емоційного концепту EXCITEMENT у текстах англомовних популярних пісень ХХI століття. Визначається структура понятійного компонента цього концепту на підґрунті аналізу словникових дефініцій імені – іменника excitement, його однокореневих слів та їх синонімів і безпосередньо в текстах пісень. Концепт EXCITEMENT розглядається як складник інших доменів, що виконують роль стимулу (приємного) збудження. The article studies the emotional concept EXCITEMENT in the XXI century English-language song lyrics. It identifies the structure of the notional component of this concept based on the analysis of the dictionary definitions of the name of the concept – the noun excitement, its related words and their synonyms, as well as on the study of the song lyrics. The concept EXCITEMENT is viewed as part of other domains, which act as a stimulus for excitement.
Опис
Ключові слова
лінгвокультурний емоційний концепт EXCITEMENT, понятійний компонент, домен, лексико-семантичний варіант, linguocultural emotional concept EXCITEMENT, notional component, domain, lexical-semantic variant
Цитування
Ochkur K. The Notional Component of the Linguocultural Emotional Concept of EXCITEMENT and Its Verbalization in 21st-Century English-Language Pop Song Lyrics / К. Ochkur // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 221–226.