Українсько-російська інтерференція в псевдоніміконі сучасних українських митців

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
В дослідженні виявленно суржикови моделі у неофіційних іменах сучасних митців сцени й визначено способи дискурсивної презентації цих моделей. В исследовании выявлены суржиковые модели в псевдонимах современных деятелей шоу-бизнеса и определены способы дискурсивной презентации этих моделей. The study identifies surzhik models in the pseudonyms of modern show business figures and defines the ways of the discursive presentation of these models.
Опис
Ключові слова
інтерфероване мовлення, суржик, псевдонім, псевдонімікон, шоу-бізнес, интерферированная речь, суржик, псевдоним, псевдонимикон, шоу-бизнес, interfering speech, surzhik, pseudonym, pseudonymicon, show business
Цитування
Соприкіна В. Українсько-російська інтерференція в псевдоніміконі сучасних українських митців / В. Соприкіна // Український світ у наукових парадигмах: зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2020. – Вип. 7. – С. 186–188.