Використання вокально-педагогічної спадщини М. Глінки в процесі виховання співацького голосу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва
Анотація
У статті висвітлюються актуальні питання культурної спадщини, як динамічного явища, яке має тенденції до постійних змін та інтерпретацій. Підкреслюється значення дослідження вокально-педагогічних принципів М Глінки, як фундатора вітчизняної вокальної школи. В статье рассматриваются актуальные вопросы культурного наследия, как динамичекого явления, которое имеет тенденции к изменению и развитию. Подчеркивается значение исследования вокально-педагогических принципов М. Глинки, как основателя отечественной вокальной школы. The article deals with topical issues of cultural heritage, as a dynamic phenomenon that has a tendency to change and develop. The importance of the study of the vocal and pedagogical principles of M. Glinka as the founder of the national vocal school is underlined.
Опис
Ключові слова
культурна спадщина, вокально-педагогічні принципи, розвиток голосу, вокальні методи, культурное наследие, вокально-педагогические принципи, развитие голоса, вокальные методы, cultural heritage, vocal pedagogical principles, voice development, vocal methods
Цитування
Давидович Л. В. Використання вокально-педагогічної спадщини М. Глінки в процесі виховання співацького голосу / Л. В. Давидович // Традиційна культура в умовах глобалізації : сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 23–24 черв. 2017 р. / Обл. орг.-метод. центр культ. і мистецтва. – Харків, 2017. – С. 48–52.