Редагування тексту як засіб формування мовної та мовленнєвої компетентності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено редагування тексту як засіб формування мовної та мовленнєвої компетентності на уроках української мови. Зазначено, що завдяки редагуванню учні стають більш самостійними й свідомими, відбувається накопичення досвіду спостереження за закономірностями різних мовних рівнів, що допомагає удосконалювати мовлення покоління, що зростає. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що зміст роботи може бути використаний вчителями на уроках української мови та факультативах, а також студентами під час підготовки до занять з методики навчання української мови. The publication examines text editing as a means of forming language and speech competence in Ukrainian language classes. It is noted that thanks to editing, students become more independent and self-aware, experience in observing the patterns of different language levels is accumulated, which helps to improve the speech of the growing generation. The practical significance of the obtained results is that the content of the work can be used by teachers in Ukrainian language lessons and electives, as well as by students during preparation for classes on the methodology of teaching the Ukrainian language.
Опис
Ключові слова
редагування тексту, мовна компетентність учнів, мовленнєва компетентність учнів, методика саморедагування, взаєморедагування, text editing, language competence of students, speech competence of students, self-editing technique, mutual editing
Цитування
Пишинська В. Редагування тексту як засіб формування мовної та мовленнєвої компетентності / В. Пишинська // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2022. – С. 64–65.