Використання мнемотехнології в процесі формування кількісних уявлень у дітей старшого дошкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкривається сутність мнемотехнології як сукупності прийомів ефективного запам'ятовування нової інформації при формуванні кількісних уявлень у дітей старшого дошкільного віку. В статье раскрывается сущность мнемотехнологии как системы приемов эффективного запоминания новой информации при формировании количественных представлений у детей старшего дошкольного возраста. This article reveals the essence of mnemotechnology as a system of primes for effective memorization of new information in the formation of quantitative ideas in children of senior preschool age.
Опис
Ключові слова
мнемотехніка, мнемоніка, педагогічна мнемотехнологія, мнемотехнологічні прийоми, асоціації, кодування інформації образами, мнемотехника, мнемоника, педагогическая мнемотехнология, мнемотехнологические приемы, ассоциации, кодирование информации образами, mnemotechny, mnemonics, pedagogical mnemotechny, mnemotechnical tools, associations, visual encoding information
Цитування
Бондар С. Г. Використання мнемотехнології в процесі формування кількісних уявлень у дітей старшого дошкільного віку / С. Г. Бондар, О. М. Масюк // Теорія і методика навчання: проблеми та пошуки : збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. - Харків : ХНПУ, 2019. - Вип. 16. - С. 145-151.