Розробка навчально-методичного забезпечення формування екологічної компетентності учнів основної школи на уроках інформатики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі проаналізовано особливості компетентнісного підходу як фундаменту концепції процесу Нової української школи. Схарактеризовано сутність екологічної компетентності школярів. Висвітлено можливості компетентнісного підходу у навчанні інформатики учнів 5–9 класів закладів загальної середньої освіти. Розроблено та апробовано комплект навчально-методичних матеріалів для формування екологічної компетентності учнів основної школи на уроках інформатики. В работе проанализированы особенности компетентностного подхода как фундамента концепции процесса Новой украинской школы. Характеризовано сущность экологической компетентности школьников. Освещены возможности компетентностного подхода в обучении информатики учеников 5–9 классов заведений общего среднего образования. Разработан и апробирован комплект учебно-методических материалов для формирования экологической компетентности учеников основной школы на уроках информатики. The paper analyzes the features of the competency approach as foundation of the process concept of the New Ukrainian School. Characterized the essence of environmental competence of students. Possibilities are highlighted competence approach in teaching computer science to students of 5-9 grades general secondary education. Developed and tested a set of training methodical materials for the formation of environmental competence of students primary school in computer science lessons.
Опис
Ключові слова
компетентнісний підхід, компетентність, ключові компетентності, предметні компетентності, екологічна компетентність, шкільний курс інформатики, навчально-методичне забезпечення, компетентностный подход, компетентность, ключевые компетентности, предметные компетентности, экологическая компетентность, школьный курс информатики, учебно-методическое обеспечение, competency approach, competence, key competencies, subject competences, environmental competence, school course of computer science, educational and methodological support
Цитування
Гудзенко О. С. Розробка навчально-методичного забезпечення формування екологічної компетентності учнів основної школи на уроках інформатики : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 014 Середня освіта (Інформатика) / О. С. Гудзенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2021. – 81 с. : іл., табл.
Колекції