ДО ПИТАННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ В ЗДІЙСНЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

dc.contributor.authorКошарновська, С. Л.
dc.date.accessioned2023-05-18T10:43:23Z
dc.date.available2023-05-18T10:43:23Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractАктуальність теми наукової статті обумовлена тим, що в період становлення та розвитку державності в Україні видано великий масив нормативно-правових актів для врегулювання правовідносин соціальної сфери та інколи виникають неузгодженості між правовими нормами, інакше кажучи, колізії, які заважають узгодженій роботі правової системи загалом та можуть негативно впливати на реалізацію права пересічними громадянами та застосування права компетентними органами. У зв’язку з цим постає питання про пошук шляхів ефективного вирішення зазначеної проблеми, одним із яких є інтерпретація нормативно-правових актів. Авторка проводить дослідження щодо визначення поняття інтерпретаційно-правової форми реалізації соціальної функції держави, її правової природи, місця, ролі та значення в діяльності уповноважених державних органів, посадових осіб з метою роз’яснення правових приписів Конституції, законів, підзаконних нормативних актів, нормативно-правових договорів та актів міжнародного права у сфері соціального захисту, соціального перерозподілу та соціальної безпеки. The relevance of the topic of the scientific article is due to the fact that during the formation and development of statehood in Ukraine a large array of legal acts is issued to regulate the legal relations of the social sphere and sometimes there are inconsistencies between legal norms, that is, conflicts that interfere with the normal operation of the legal system as a whole, and may adversely affect the exercise of the right by ordinary citizens and the application of the law by the competent authorities. In this regard, the question arises of finding ways to effectively solve this problem, one of which is the interpretation of legal acts. The author conducts research on the definition of the concept of the interpretative-legal form of implementation of the social function of the state, its legal nature, place, role and significance in the activities of authorized state bodies, officials and their activities in order to clarify the content of the legal prescriptions of the Constitution, laws, by-laws. acts, normative legal treaties and acts of international law in the field of social protection, social redistribution and social security.
dc.identifier.citationКошарновська С. Л. До питання інтерпретаційно-правової форми в здійсненні соціальної функції держави / С. Л. Кошарновська // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2022. – Вип. 35. – С. 12–18.
dc.identifier.issn2312-1661 (Print)
dc.identifier.issn2312-8984 (Online)
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11261
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectсоціальна функція держави
dc.subjectінтерпретаційно-правова форма реалізації соціальної функції держави
dc.subjectінтерпретаційні акти
dc.subjectsocial function of the state
dc.subjectinterpretive and legal form of realization of the social function of the state
dc.subjectinterpretative acts
dc.titleДО ПИТАННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ В ЗДІЙСНЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
dc.title.alternativeON THE QUESTION OF INTERPRETIVE AND LEGAL FORM IN THE IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL FUNCTION OF THE STATE
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
znpkhnpu_pravo_2022_35_4.pdf
Розмір:
648.57 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: