СКЛАДАННЯ РОЗПОВІДІ ЗА СЮЖЕТНОЮ КАРТИНОЮ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ У РОБОТІ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ III РІВНЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються особливості формування зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення III рівня у процесі складання розповіді за сюжетною картиною. В статье рассматриваются особенности формирования связной речи детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня в процессе составления рассказа по сюжетной картине. The article considers the peculiarities of the formation of coherent speech of older preschool children with general underdevelopment of speech of the III level in the process of composing a story based on the plot picture.
Опис
Ключові слова
загальний недорозвиток мовлення, зв’язне мовлення, діти старшого дошкільного віку, сюжетна розповідь, магістерські роботи, общее недоразвитие речи, связная речь, дети старшего дошкольного возраста, сюжетный рассказ, магистерские работы, general speech underdevelopment, coherent speech, older preschool children, storytelling, master's work
Цитування
Костенко В. А. Складання розповіді за сюжетною картиною як ефективний засіб розвитку зв’язного мовлення у роботі з дітьми старшого дошкільного віку із ЗНМ III рівня / В. А. Костенко // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 175–180.