ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЄДИНОБОРСТВ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-09-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Робота присвячена проблемі оптимізації фізичної і військово-патріотичної підготовки студентської та учнівської молоді в навчальних закладах України, засобами сучасних українських змішаних єдиноборств. Работа посвящена проблеме оптимизации физической и военно-патриотической подготовки студенческой и учащейся молодёжи в учебных заведениях Украины, средствами современных украинских смешанных единоборств. The work is devoted to the problem of optimization of physical and military-patriotic preparation of students in educational institutions of Ukraine, the means of modern Ukrainian mixed martial arts.
Опис
Ключові слова
навчальні заклади, змішані спортивні єдиноборства, студенти, молодь, учебные заведения, смешанные спортивные единоборства, студенты, молодёжь, educational institutions, mixed martial arts, students, youth
Цитування
Огарь Г. О. Перспективи розвитку сучасних українських єдиноборств у навчальних закладах України / Г. О. Огарь, В. А. Санжаров, В. І. Ласиця // Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні : тези доп. IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28‒29 верес. 2016 р.) / Нац. техн. ун-т Харків. політехн. ін-т. ‒ Харків : НТУ ХПІ. ‒ 2016. ‒ С. 72‒74.