МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК ЯК ЕЛЕКТРОННИЙ ОСВІТНІЙ РЕСУРС В НАВЧАННІ ШКОЛЯРІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Освітній процес школярів на уроках інформатики важко уявити без використання інформаційних технологій, таких як електронна дошка, комп’ютер, але разом з цим все частіше впроваджуються у навчальний процес планшети та мобільні девайсі. Використання мобільних застосунків має ряд переваг, які доводять актуальність впровадження такого виду навчання. Перевагами є можливість дистанційного використання, гейміфікація, індивідуальне навчання, візуалізація освітнього матеріалу та інтерактивність завдань. Є і недоліки, як наприклад невеликий екран, малий об’єм пам’яті та доступ до інших відволікаючих увагу застосунків. Для того, щоб мобільний додаток використовувати в освітньому процесі, він має відповідати деяким вимогам, таким як компактність, доступність, легка зміна навчального матеріалу вчителем, комплексність, яка включає теоретичні матеріали, практичні завдання та оцінку знань. Згідно з досліджень, зараз існує мало мобільних застосунків, які могли б використовуватися у навчанні школярів. Тому перед вчителем стає завдання самостійно створити мобільний застосунок для якісного навчального процесу під час уроку та для самостійного навчання. It is difficult to imagine the educational process of students in computer science lessons without the use of information technologies, such as electronic boards, computers, but at the same time tablets and mobile devices are increasingly introduced into the educational process. The use of mobile applications has a number of advantages that prove the relevance of the introduction of this type of training. The advantages are the possibility of distance use, gamification, individual learning, visualization of educational material and interactivity of tasks.
Опис
Ключові слова
мобільні додатки, освітні програми, організація уроку, комплексний підхід до навчання, mobile applications, educational programs, lesson organization, integrated approach to learning
Цитування
Шакуров Є. О. Мобільний застосунок як електронний освітній ресурс в навчанні школярів старших класів / Є. О. Шакуров, С. Р. Чередниченко // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 248–250.