Формування медіаінформаційної грамотності учнів початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглянуто поняття медіаосвіти, функції медіаосвіти, поняття медіаграмотності та медіаінформаційної грамотності, узагальнено досвід зарубіжних країн та України щодо впровадження медіаосвіти в освітній процес. Представлено приклади різних завдань для формування медіаінформаційної грамотності, розроблено й впроваджено у освітню практику комплект завдань для формування медіаінформаційно грамотності учнів 2 класів та застосування в рамках інтегрованого курсу «Я досліджую світ» за тематичними періодами. The qualification work considers the concept of media education, functions media education, the concept of media literacy and media information literacy, the experience of foreign countries and Ukraine on the introduction of media education is summarized in the educational process. Examples of different tasks for formation are presented media information literacy, developed and implemented in educational practice a set of tasks for the formation of media information literacy of 2nd grade students and application in within integrated course "I researching world" by thematic periods.
Опис
Ключові слова
медіаосвіта, медіаінформаційна грамотність, теорії медіаосвіти, досвід впровадження медіаосвіти, Нова українська школа, я досліджую світ, завдання, media education, media information literacy, theory of media education, experience in implementing media education, New Ukrainian school, I explore the world, task
Цитування
Гупалова О. О. Формування медіаінформаційної грамотності учнів початкової школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : 014 Середня освіта (Інформатика) / О. О. Гупалова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2022. – 68 с. : іл. + дод.
Колекції