Прикладна спрямованість фізичного виховання майбутніх вчителів біології

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація
У статті обґрунтовано необхідність застосування різних видів специфічної фізичної активності, з урахуванням обраної здобувачами вищої педагогічної освіти спеціальності «Біологія». В статье обоснована необходимость применения различных видов специфической физической активности, с учетом выбранной соискателями высшего педагогического образования специальности «Биология». The article substantiates the need to use various types of specific physical activity, taking into account the specialty "Biology" chosen by applicants for higher pedagogical education.
Опис
Ключові слова
фізичне виховання, студенти, зацікавленість, інтеграція, рухова активність, физическое воспитание, студенты, заинтересованность, интеграция, двигательная активность, physical education, students, interest, integration, physical activity
Цитування
Несен О. О. Прикладна спрямованість фізичного виховання майбутніх вчителів біології / О. О. Несен, В. Г. Клименченко, І. В. Кривенцова // Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. – Харків : ХДАФК, 2021. – С. 98–104.