Професійна орієнтація учнів у сучасній загальноосвітній школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті порушена тема професійної орієнтації учнів у сучасній загальноосвітній школі. В статье затронута тема профессиональной ориентации учащихся в современной общеобразовательной школе. The article touches upon the topic of professional orientation of students in the modern secondary school.
Опис
Ключові слова
професійна орієнтація, учні, сучасна загальноосвітня школа, студентські роботи, профессиональная ориентация, ученики, современная общеобразовательная школа, студенческие работы, professional orientation, students, modern comprehensive school, student work
Цитування
Кошель Н. Професійна орієнтація учнів у сучасній загальноосвітній школі / Н. Кошель, Т. С. Твердохліб // Актуальні питання природничої науки та освіти : матер. I Міжуніверситет. наук.-практ. конф. студ., магістр. : зб. наук. пр. студ. природ. ф-ту, м. Харків, 20 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 10. – С. 52–55.