Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами нетрадиційного малювання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі на теоретичному та емпіричному рівнях досліджено проблему розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами нетрадиційного малювання. У першому розділі роботи «Теоретичні основи розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами нетрадиційного малювання» розглянуто творчість і творчі здібності дітей як психолого-педагогічну проблему, визначено особливості розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку та теоретично обґрунтовано комплекс засобів нетрадиційного малювання щодо розвитку творчих здібностей дітей. У другому розділі «Емпіричне дослідження комплексу засобів нетрадиційного малювання щодо розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку» репрезентовано план реалізації комплексу засобів нетрадиційного малювання щодо розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку та результати емпіричного дослідження щодо його впливу, що передбачає використання таких технік: малювання пальчиками, малювання долоньками, малювання зім’ятим папером, малювання ватними паличками, штампування, малювання мильними бульбашками, малювання манною крупою, малювання клеєм, малювання воском, малювання ниткою, малювання у техніці «Набризк» та малювання пластилином. The purpose of the master's work is to theoretically substantiate, develop, and experimentally verify a complex of non-traditional drawing tools in the development of creative abilities of preschool children. In the first chapter of the work "Theoretical foundations of the development of creative abilities of preschool children by means of non-traditional drawing" the creativity and creative abilities of children were considered as a psychological and pedagogical problem, the specifics of the development of creative abilities of preschool children were determined and a theoretically grounded complex of nontraditional drawing tools for the development of children's creative abilities was determined. The second chapter "Empirical study of the complex of non-traditional drawing tools on the development of creative abilities of older preschool children" contains a plan for the implementation of the complex of non-traditional drawing tools on the development of creative abilities of older preschool children and the results of an empirical study on its impact.
Опис
Ключові слова
творчість, здібності, творчі здібності, уява, нетрадиційне малювання, старший дошкільний вік, abilities, non-traditional drawing, older preschool age, creativity, creative abilities, imagination
Цитування
Єрьоміна Д. Г. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами нетрадиційного малювання : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / Д. Г. Єрьоміна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 72 с. : табл. + дод.
Колекції