The essence and technology of pedagogical forecasting of development of innovation processes in education

dc.contributor.authorPopova, O.
dc.contributor.authorKabanska, O.
dc.contributor.authorPopov, V.
dc.date.accessioned2019-12-12T09:20:27Z
dc.date.available2019-12-12T09:20:27Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractThe essence and features of the pedagogical forecasting are revealed in the article. The technology of pedagogical forecasting of educational innovation processes as a set of three blocks (diagnostic, modeling, verifi cation) is proposed. The peculiarities of the realization of the technology of forecasting innovation processes in education at three levels (at the level of general tendency of global innovations – macrolevel, at the regional level–metalevel; at the level of the individual educational institution–micro level) are analyzed; the prospects for the development of innovation processes in the educational system of Ukraine (the humanization of the educa-tional process, the integration the Ukrainian identity of the nation into education, the forming of public spirit in the educational youth of the community;the extending of the culturaleducational function of education ; the development and introduction of innovation teaching technologies ; the valeologization of the pedagogical process) are defined. У статті розкрито сутність та особливості педагогічного прогнозування. Запропоновано технологію педагогічного прогнозування освітніх інноваційних процесів як сукупність трьох блоків (діагностика, моделювання, верифікація). Особливості реалізації технології прогнозування інноваційних процесів в освіті на трьох рівнях (на рівні загальної тенденції глобальних інновацій - макрорівні, на регіональному рівні - метарівні; на рівні індивідуального навчального закладу - мікрорівні) проаналізовано; перспективи розвитку інноваційних процесів у системі освіти України (гуманізація навчально-виховного процесу, інтеграція української ідентичності нації до освіти, формування громадського духу в освітянській молоді громади; розширення культуроосвітньої функції освіти; визначено розвиток та впровадження інноваційних технологій навчання; валеологізація педагогічного процесу). В статье раскрыта сущность и особенности педагогического прогнозирования. Предложена технология педагогического прогнозирования образовательных инновационных процессов как совокупность трех блоков (диагностика, моделирование, верификация). Особенности реализации технологии прогнозирования инновационных процессов в образовании на трех уровнях (на уровне общей тенденции глобальных инноваций - макроуровне, на региональном уровне - метауровне, на уровне индивидуального учебного заведения - микроуровне) проанализированы; перспективы развития инновационных процессов в системе образования Украины (гуманизация учебно-воспитательного процесса, интеграция украинской идентичности нации к образованию, формирования общественного духа в образовательной молодежи общины, расширение культуроосвитньои функции образования, определены развитие и внедрение инновационных технологий обучения; валеологизации педагогического процесса).uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationPopova O. The essence and technology of pedagogical forecasting of development of innovation processes in education / О. Popova, О. Kabanska, V. Popov // Educational Studios : Theory and Practice : collective monograph / H. S. Skovoroda Kharkiv Nat. Ped. Un-ty ; edit. S. T. Zolotukhina, I. M. Trubavina. – Prague ; Vienna : Premier Publishing, 2018. – p. 273-279.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3007
dc.language.isoenuk_UA.UTF-8
dc.publisherPremier Publishing s.r.o., Vienna-Pragueuk_UA.UTF-8
dc.subjectinnovation processuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducationuk_UA.UTF-8
dc.subjectpedagogical forecastinguk_UA.UTF-8
dc.subjectforecastuk_UA.UTF-8
dc.subjectdevelopment prospectsuk_UA.UTF-8
dc.subjecttechnologyuk_UA.UTF-8
dc.subjectінноваційний процесuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогічне прогнозуванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрогнозuk_UA.UTF-8
dc.subjectперспективи розвиткуuk_UA.UTF-8
dc.subjectтехнологіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectинновационный процессuk_UA.UTF-8
dc.subjectобразованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогическое прогнозированиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрогнозuk_UA.UTF-8
dc.subjectперспективы развитияuk_UA.UTF-8
dc.subjectтехнологииuk_UA.UTF-8
dc.titleThe essence and technology of pedagogical forecasting of development of innovation processes in educationuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeСутність та технологія педагогічного прогнозування розвитку інноваційних процесів в освітіuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeСущность и технология педагогического прогнозирования развития инновационных процессов в образованииuk_UA.UTF-8
dc.typeMonographuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Popova O. та ін. .pdf
Розмір:
107.66 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: