Семантико-стилістичні особливості використання кольоративів у романі Дж. К. Роулінг «Гаррі Поттер і філософський камінь»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена аналізу колірної лексики у творі «Гаррі Поттер і філософський камінь». У статті охарактеризовано та проаналізовано семантико-стилістичні особливості використання кольоративів у романі. Розглядаються такі кольоративи як білий, червоний і чорний. Використання кольоративів простежується через аналіз персонажів, ситуацій і символіки твору. The article is devoted to the analysis of color vocabulary in the work "Harry Potter and the Philosopher's Stone". The article describes and analyzes the semantic and stylistic features of the use of colors in the novel. There are colors considered in this paper: white, red and black. The research paper also analyses the use of coloratives through the characters, situations and symbolism of the work.
Опис
Ключові слова
кольороназви, кольоративи, колірна лексика, кольоропис, Роулінг Дж. К., color names, color schemes, color vocabulary, color vocabulary, color description, Rowling J. K.
Цитування
Асланова Н. Семантико-стилістичні особливості використання кольоративів у романі Дж. К. Роулінг «Гаррі Поттер і філософський камінь» / Н. Асланова // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 19–24.