Ейдос традиційної класичної вокальної школи в сучасній системі підготовки фахівців-вокалістів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано ейдос традиційної класичної вокальної школи в сучасній системі підготовки фахівців-вокалістів. В статье проанализирован эйдос традиционной классической вокальной школы в современной системе подготовки специалистов-вокалистов. The article analyzes the eidos of the traditional classical vocal school in the modern system of training vocal specialists.
Опис
Ключові слова
ейдос, вокальні школи, фахівці-вокалісти, студенти, магістерські роботи, эйдос, вокальные школы, специалисты-вокалисты, студенты, магистерские работы, eidos, vocal schools, specialist vocalists, students, master's works
Цитування
Масич Р. Ю. Ейдос традиційної класичної вокальної школи в сучасній системі підготовки фахівців-вокалістів / Р. Ю. Масич // Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. «Полілог культур: Сковорода, Гоголь, Гете», Харків, 6–7 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 68–71.