АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЧЛЕНІВ ПАРАЛІМПІЙСЬКОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ З ТЕНІСУ НАСТІЛЬНОГО В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета роботи полягає в аналізі психологічного стану членів паралімпійської збірної команди України з тенісу настільного в період воєнного стану в Україні. Матеріал і методи організації дослідження. В дослідженні взяли участь 10 топ-спортсменів національної збірної команди України з тенісу настільного, серед них 3 жінки та 7 чоловіків. Використовувалися наступні методи: аналіз спеціальної літератури та Інтернет ресурсів; педагогічні спостереження, опитування, анкетування, методи математичної статистики обробки отриманих результатів. Результати. Спочатку війни більшість спортсменів були вимушені переїхати до інших міст України або до інших країн. На питання: «З 24 лютого 2022 року до сьогодні, які емоції частіше охоплюють Вас?», більшість спортсменів обрало, що «все буде добре», але серед варіантів відповідей також звучало: «агресія, лють», «злість на події, що відбуваються» та «страх за життя рідних людей та їх долю». Слід зазначити, що на психічний стан спортсменів впливає: підтримка тренерів; підтримка колег-спортсменів; пошук безпечних місць для тренувань та спаринг-партнерів; налаштування на змагальну діяльність; організація тренувальних зборів. Висновки. Не дивлячись на відсутність традиційно організованих тренувальних зборів на базах в Україні, спортсмени змогли взяти участь у міжнародних тренувальних зборах. Важливою складовою спортивного успіху є подолання відволікаючих факторів за допомогою заспокійливої музики, налаштування на змагальну діяльність від фахівців та тренерів, взаємодопомога, віра в команду, бажання підтримати Україну спортивними перемогами. The goal of the work is the examination of psychological state of the Ukrainian Paralympics table tennis team members during the martial law in Ukraine. Materials and research methods. 10 top-sportsmen of the national Ukrainian table tennis team took part in the research, among them 3 women and 7 men. Next methods were used: analysis of specific literature and Internet resources; pedagogical observation, survey and questionnaire; methods of maths statistics for processing the results. Results. Most of the sportsmen had to move to other cities and towns of Ukraine or other countries from the beginning of the war. To the question: “From 24th February up to now, what emotions do you feel more often?”, the most sportsmen answer: “Everything will be Ok”. But there were other variants, for example: aggression and fury; anger at the occurring events; fear for dear people’s lives and their destiny. It is worth mentioning that the sportsmen’s psychological state is influenced by: coach’s support; colleges-sportsmen’s support; searching of safe training spots and sparring-partners; tuning in to the competitive activity; organizing of training sessions. Conclusion. Despite the absence of traditionally organised training sessions at Ukrainian sports venues, the sportsmen were able to take part in international training sessions. Important parts of sports success are dealing with distracting factors with the help of calming music, tuning in to the competitive activity from experts and coaches, mutual support, belief in the team; desire to support Ukraine by sports victories.
Опис
Ключові слова
теніс настільний, психологічний стан, паралімпійська збірна, table tennis, psychological state, paralympic team
Цитування
Литовченко М. Аналіз психологічного стану членів паралімпійської збірної команди України з тенісу настільного в умовах воєнного часу / М. Литовченко // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. ст. за результатами ІІ наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 27–28 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2022. – С. 63–75.