ВЖИВАННЯ КОЛОРАТИВІВ У КИТАЙСЬКИХ ТОПОНІМАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено семантичні особливості колоративів у китайських топонімах. В китайській топоніміці простежується безліч термінів із використанням кольорів. Кожна назва у світі має свій винятковий сенс, в тому числі географічні назви об’єктів. The publication investigates the semantic features of of Chinese place names. In Chinese place names, there are many terms with with the use of colours. Each name in the world has its own unique meaning, including the geographical names of objects.
Опис
Ключові слова
китайська мова, колоративи, китайські топоніми, Chinese language, colours, Chinese place names
Цитування
Климова А. С. Вживання колоративів у китайських топонімах / А. С. Климова // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – С. 27–30.