Гончаренко Марія Степанівна, доктор біологічних наук, професор

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дане видання присвячене історії розвитку творчого шляху керівника Харківської наукової валеологічної школи доктора біологічних наук, професора Марії Степанівни Гончаренко. This publication is devoted to the history of the development of the creative path of the head of the Kharkiv Scientific Valeological School, Doctor of Biological Sciences, Professor Maria Stepanovna Goncharenko.
Опис
Ключові слова
Гончаренко М. С., науковий доробок, бібліографія, наукові праці, наукові школи, валеологія, Maria Goncharenko, scientific work, bibliography, scientific works, scientific schools, valeology
Цитування
Гончаренко Марія Степанівна, доктор біологічних наук, професор : біобібліогр. покажч. : 1967–2022 / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. Т. І. Неудачина ; бібліогр. ред. О. І. Романовська ; відп. за вип. О. Г. Коробкіна]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 106 с. : портр.