Влив фізичного навантаження на психологічний стан людини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Визначено поняття "психологічне благополуччя", підкреслено зв'язок психологічного благополуччя з такими особистісними якостями, як впевненість у собі, адекватна самооцінка, позитивний погляд на життя, доброзичливість, товариськість, емоційна стабільність. Зроблено висновок, що регулятором психологічного благополуччя є фізична форма самої особистості, її спортивна підготовленість і, в цілому, ставлення до фізичних навантажень. Определено понятие "психологическое благополучие", подчеркнута связь психологического благополучия с такими личностными качествами, как уверенность в себе, адекватная самооценка, позитивный взгляд на жизнь, доброжелательность, дружелюбность, эмоциональная стабильность. Сделан вывод о том, что регулятором психологического благополучия является физическая форма самой личности, ее спортивная подготовленность и, в целом, отношение к физическим нагрузкам. The concept of "psychological well-being" is defined, the connection between psychological well-being and such personal qualities as self-confidence, adequate self-esteem, a positive outlook on life, benevolence, friendliness, emotional stability is emphasized. It is concluded that the regulator of psychological well-being is the physical form of the personality itself, her sports readiness and, in general, attitude to physical activity.
Опис
Ключові слова
психологічний стан, психологічне благополуччя, фізична активність, фізичні навантаження, студентські роботи, психологическое состояние, психологическое благополучие, физическая активность, физические нагрузки, студенческие работы, psychological condition, psychological well-being, physical activity, physical exercise, student work
Цитування
Мелешенко М. О. Вплив фізичного навантаження на психологічний стан людини / М. О. Мелешенко, Т. І. Гогіна // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронний ресурс] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 212–215.