Маловідомі рекреаційні ресурси Харківської області

Немає доступних мініатюр
Дата
2019-02-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено дослідженню маловідомих рекреаційних ресурсів Харківської області. Проаналізовано їх унікальність, цінність, транспортну доступність, наявність інфрастурктури та можливість використання природних та археологічних об'єктів Харківщини - Циркунівське городище, Семиозер’я, Липцівські печери-каменоломні, конеферма в с. Малі Проходи. На базі цих об'єктів запропоновано туристичний маршрут вихідного дня. Статья посвящена исследованию малоизвестных рекреационных ресурсов Харьковской области. Проанализированы их уникальность, ценность, транспортную доступность, наличие инфрастурктуры и возможность использования природных и археологических объектов Харьковщины - Циркуновский городище, Семиозерья, Липцевский пещеры-каменоломни, конеферма в с. Малые Проходы. На базе этих объектов предложено туристический маршрут выходного дня. The article is devoted to the study of the unknown recreational resources of Kharkiv region. Their uniqueness, value, transport accessibility, availability of infrastructure and possibility of using natural and archeological objects of Kharkiv region - Zirkunovskoe settlement, Semiozer'e, Liptsev caves, quarry in the village Mali Prohody are analyzed. On the basis of these facilities, a tourist day off route is offered.
Опис
Ключові слова
туризм, індустрія туризму, рекреаційні ресурси, Харківщина, туризм, индустрия туризма, рекреационные ресурсы, Харьковщина, tourism, tourism industry, recreation resources, Kharkiv region
Цитування
Семененко А. О. Маловідомі рекреаційні ресурси Харківської області / А. О. Семененко, Ю. І. Муромцева // Географія та туризм : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 26 лют. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. О. Г. Стадника. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 190–194.