МОВНИЙ ОБРАЗ ЖІНКИ В ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ ЧУГУЇВСЬКИХ ЗМІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У статті доведено вивчення мовного матеріалу журналістських текстів, яке дозволяє встановити, як представляють і характеризують гендерну ситуацію в українському суспільстві працівники чугуївських ЗМІ і дає можливість проаналізувати, як трансформується мовний образ жінки на сторінках газети «Вісник Чугуївщини». В статье доведено изучение языкового материала журналистских текстов, которое позволяет установить, как представляют и характеризуют гендерную ситуацию в украинском обществе работники чугуевских СМИ и дает возможность проанализировать, как трансформируется языковой образ женщины на страницах газеты «Вестник Чугуевщины». The article proves the study of the language material of journalistic texts, which allows to establish how the gender situation in Ukrainian society is represented and characterized by Chuhuiv media workers and provides an opportunity to analyze how the language image of women is transformed in Visnyk Chuguivshchyna newspaper.
Опис
Ключові слова
мовний образ, жінки, гендерна культура, газетний дискурс, магістерські роботи, языковой образ, женщины, гендерная культура, газетный дискурс, магистерские работы, linguistic image, women, gender culture, newspaper discourse, master's work
Цитування
Кукіна О. Мовний образ жінки в газетному дискурсі Чугуївських ЗМІ / О. Кукіна // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2020. – Вип. 7. – С. 173–177.