Формування художньо-естетичної культури особистості в системі освіти Німеччини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітра
Анотація
У статі висвітлено найбільш значущі концепції художньо-естетичного виховання особистості у Німеччині. Визначено приоритетні напрями музичної освіти, проаналізовано педагогічн іідеї Ф. Фребеля, Е. Зігфельда, К. Гофмана, К. Орфата та інших. В статье освещены наиболее значимые концепции художественно-эстетического воспитания личности в Германии. Определены приоритетные направления музыкального образования, проанализированы педагогические идеи Ф. Фребеля, Е. Зигфилда, К. Гофмана, К. Орфата и других. The article is devoted to the most important concepts of personality's musical and aesthetic education in Germany. The main ways of musical education were singled out by the author of the article. The pedagogical theories of Ph. Phrebel, E. Zigpheld, K, Goffman, K, Orf were analyzed in the following article.
Опис
Ключові слова
естетичне виховання, творча імпровізація, слухання музики, ритмічні вправи, елементарна музика, педагогічна освіта, эстетическое воспитание, творческая импровизация, слушание музыки, ритмические упражнения, элементарная музыка, педагогическое образование, musical practice, creative improvisation, listening to music, rhythmic exercises, elementary music, pedagogical education
Цитування
Тарарак О. В. Формування художньо-естетичної культури особистості в системі освіти Німеччини / О. В. Тарарак, М. Ю. Тарарак // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 51–56.