Розвиток мовного потенціалу учнів початкових класів засобами образотворчого мистецтва

dc.contributor.authorБіличенко, Л.
dc.date.accessioned2024-04-01T13:37:05Z
dc.date.available2024-04-01T13:37:05Z
dc.date.issued2023-12-05
dc.description.abstractУ статті розглянуто розвиток мовного потенціалу учнів початкових класів засобами образотворчого мистецтва. До мовного потенціалу відносимо фонетичний, лексичний, граматичний, стилістичний складники й усі засоби емоційної виразності, інтонування, голосові характеристики. Розширення словника відбувається на всіх уроках та в позаурочний час. Окремим видом роботи із розвитку зв’язного мовлення учнів є робота з ілюстрацією до прочитаного, розповідь за малюнком, опис картин відомих українських художників. Визначено, що навчання через установлення зв’язків між словом і образом якнайкраще формує словник молодших школярів. The article deals with the development of language potential of primary school students by means of visual arts. Language potential includes phonetic, lexical, grammatical, stylistic components and all means of emotional expressiveness, intonation, voice characteristics. Vocabulary expansion takes place in all lessons and during extracurricular hours. A separate type of work on the development of students' coherent speech is work with an illustration to what is read, a story based on a picture, a description of paintings by famous Ukrainian artists. It was determined that learning through the establishment of connections between words and images best forms the vocabulary of younger schoolchildren.
dc.identifier.citationБіличенко Л. Розвиток мовного потенціалу учнів початкових класів засобами образотворчого мистецтва / Л. Біличенко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 99.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14515
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectпочаткова школа
dc.subjectрозвиток мовлення
dc.subjectобразотворче мистецтво
dc.subjectмагістерські роботи
dc.subjectElementary School
dc.subjectspeech development
dc.subjectvisual arts
dc.subjectmaster's work
dc.titleРозвиток мовного потенціалу учнів початкових класів засобами образотворчого мистецтва
dc.title.alternativeDevelopment of language potential of primary school students by means fine art
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Біличенко Л. Розвиток мовного потенціалу учнів початкових класів засобами.pdf
Розмір:
703.8 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: