СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОГО ЧАСОПРОСТОРУ АНТИУТОПІЇ ОЛДОСА ГАКСЛІ «ПРЕКРАСНИЙ НОВИЙ СВІТ»

dc.contributor.authorЯщенок, А. В.
dc.date.accessioned2024-01-30T13:52:23Z
dc.date.available2024-01-30T13:52:23Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі досліджується своєрідність концепції буття та реалізація авторських інтенцій шляхом створення своєрідної авторської концепції художнього часопростору в антиутопії О. Гакслі «Прекрасний новий світ». Наукова розвідка спирається на широке коло літературознавчих здобутків українських та зарубіжних дослідників. Теоретичні аспекти роботи базуються на теорії «хронотопу» (художнього часопростору). Виокремлюється специфічні маркери часопростіру для формування політичного, соціального та культурного контекстів твору. Розглядається вплив часопростору на мотивацію та поведінку героїв роману в рамках визначеного хронотопу. Уперше розроблено ієрархію мотивів твору та виявлено сукупність інтертекстуальних зв’язків, які формують своєрідну авторську картину світу. Qualification work by studies the specifics of artistic space and time in Aldous Huxley’s dystopia Brave New World, analyzes the peculiarities of its conception of being and explores the means of realizing the author’s artistic intentions within the novel. The impact of space and time on the characters’ motivation and behavior is considered within the context of the defined chronotope. The hierarchy of characters’ motives is introduced for the first time. The peculiarities and uniqueness of the artistic picture of the world are defined through studying a set of the novel’s intertextual connections.
dc.identifier.citationЯщенок А. В. Специфіка художнього часопростору антиутопії Олдоса Гакслі «Прекрасний новий світ» : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / А. В. Ященок ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. заг. мовознавства і романо-герман. філології. – Харків, 2024. – 70 с. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13744
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectхронотоп
dc.subjectтопос
dc.subjectантиутопія
dc.subjectмотивна ієрархія
dc.subjectобразна галерея
dc.subjectавторська картина світу
dc.subjectдіалектика світосприйняття
dc.subjectchronotope
dc.subjecttopos
dc.subjectdystopia
dc.subjecthierarchy of characters’ motives
dc.subjectartistic image
dc.subjectartistic picture of the world
dc.subjectdialectics of subjective world perception
dc.subjectintertextual allusions
dc.titleСПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОГО ЧАСОПРОСТОРУ АНТИУТОПІЇ ОЛДОСА ГАКСЛІ «ПРЕКРАСНИЙ НОВИЙ СВІТ»
dc.title.alternativeTHE PECULIARITIES OF ARTISTIC SPACE AND TIME OF ALDOS HUXLEY’S DISTOPIA “BRAVE NEW WORLD”
dc.typeOther
Файли
Колекції