ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ СУЧАСНИХ ЛІДЕРІВ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ, КАНАДИ ТА США

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена вивченню лінгвостилістичних особливостей політичних промов сучасних лідерів Великої Британії, Канади та США. Проаналізовано лінгвостилістичні особливості політичних промов, включаючи дискурс, маніпулятивні стратегії та ключові лексикостилістичні характеристики. Виявлені лінгвостилістичні особливості промов сучасних політичних лідерів англомовного світу, а також специфічні виразні засоби, які вони використовують для залучення уваги аудиторії та впливу на громадську думку, порівняні їхні стилі та стратегії. Розглянуто лексико-граматичні перекладацькі трансформації в українському перекладі політичних текстів. Проаналізовано культурні виклики та їхній вплив на точність і збереження оригінального меседжу у перекладі. The qualification paper is devoted to the study of the linguostylistic features of political speeches of contemporary leaders of the United Kingdom, Canada, and the USA. Linguistic features of political speeches have been analyzed, among them discourse, manipulative strategies, and key lexico-stylistic characteristics. The linguistic stylistic features of the speeches of modern political leaders of the English-speaking world have been revealed, as well as the specific means of expression they use to attract the attention of the audience and influence public opinion. Their styles and strategies have been compared. Lexical-grammatical translation transformations in the Ukrainian translation of political texts have been considered. The cultural challenges and their influence on the accuracy and preservation of the original message in the translation have been analyzed.
Опис
Ключові слова
політичний дискурс, лінгвостилістичні особливості, маніпулятивні стратегії, перекладацькі трансформації, political discourse, linguostylistic features, manipulative strategies, translation transformations
Цитування
Боков І. П. Лінгвостилістичні особливості політичних промов сучасних лідерів Великої Британії, Канади та США : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 035.041 Філологія (герман. мови та літ. (переклад включно), перша – англ.) / І. П. Боков ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. англ. філології. – Харків, 2024. – 65 с.
Колекції