Розповсюдження і біологічні особливості гельмінтів серед населення міста Ізюм Харківської області

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета роботи - визначити видовий склад гельмінтів, виявити найбільш розповсюджені види та дослідити рівень зараження гельмінтами населення м. Ізюм Харківської області. Цель работы – определить видовой состав гельминтов, выявить наиболее распространенные виды и исследовать уровень заражения гельминтами населения г. Изюм Харьковской области. The purpose of the work - to determine the species composition of helminths, to identify the most common species and to investigate the level of helminth infection in the population of Izyum, Kharkiv region
Опис
Ключові слова
гельмінти, розповсюдження гельмінтів, біологічні особливості гельмінтів, населення, місто Ізюм, Харківська область, гельминты, распространение гельминтов, биологические особенности гельминтов, население, город Изюм, Харьковская область, helminths, spread of helminths, biological features of helminths, population, city of Izyum, Kharkiv region
Цитування
Барановська М. С. Розповсюдження і біологічні особливості гельмінтів серед населення міста Ізюм Харківської області : індивід. дослідж. магістра : спец. 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / М. С. Барановська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. зоології. – Харків, 2021. – 107 с. : іл.
Колекції