Основні підходи до розробки ілюстрації з урахуванням принципів в дизайні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто підходи до створення ілюстрацій, композиційні норми. Досліджуються прийоми створення та основні етапи в роботі задля гармонійного та чіткого сприйняття глядачем. The article discusses approaches to creating illustrations, compositional norms. The methods of creation and the main stages in the work are studied for a harmonious and clear perception by the viewer.
Опис
Ключові слова
ілюстрація, композиція, магістерські роботи, illustration, composition, master's work
Цитування
Катруха В. Ю. Основні підходи до розробки ілюстрації з урахуванням принципів в дизайні / В. Ю. Катруха // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: наукові дискусії : зб. статей ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. , Харків, 24 берез. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім Г. С. Сковороди ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського ; [заг. ред. А. В. Соколової]. – Харків : ХНПУ, 2023. – С. 141–144.