Морфофункцiональнi особливостi кровопостачання довгастого мозку людини зрiлого вiку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-09-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Iвано-Франкiвський нацiональний медичний унiверситет
Анотація
Практичну та теоретичну медицину останнім часом цікавлять особливості кровопостачання стовбурової частини головного мозку, куди відноситься і довгастий мозок. Його функції досить важливі для життєдіяльності організму, а деякі навіть є першорядними. На підставі отриманих даних, нами встановлено, що для довгастого мозку характерна виражена індивідуальна мінливість морфометричних показників артерій, які його живлять. Practical and theoretical medicine has recently been interested in the features of blood supply to the brain stem, which includes the medulla oblongata. Its functions are quite important for the vital activity of the organism, and some are even paramount. Based on the data obtained, we found that the medulla oblongata is characterized by a pronounced individual variability of morphometric parameters of the arteries that feed it.
Опис
Ключові слова
мінливість, артерії, довгастий мозок, variability, arteries, medulla oblongata
Цитування
Морфофункцiональнi особливостi кровопостачання довгастого мозку людини зрiлого вiку / О. Ю. Вовк, I. А Iонов., М. А. Лютенко, А. В. Подурець // Фундаментальнi науки – практичнiй медицинi: морфо-функцiональнi методи дослiдження онтогенетичних перетворень, фiзiологiчних та метаболiчних процесiв, змодельованих патологiчних станiв, при захворюваннях внутрiшнiх органiв : матерiали наук.-практ. конф., (присвяч. 80-рiччю з Дня народж. проф. Шутки Б. В.), Iвано-Франкiвськ, 30 верес. – 2 жовт. 2020 р. / Івано-Франків. нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2020. – С. 110–112.