Розвиток емоційної стійкості у майбутніх вчителів музичного мистецтва

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено проблему емоційної стійкості майбутніх вчителів музичного мистецтва. Визначено ефективні методи і засоби розвитку емоційної стійкості. В статье исследована проблема эмоциональной устойчивости будущих учителей музыкального искусства. Определены методы и средства развития эмоциональной устойчивости. The article examines the problem of the emotional sustainability of future teachers of musical art. Methods and means of developing emotional stability are defined.
Опис
Ключові слова
музичне мистецтво, емоційна стійкість, майбутні вчителі, студентські роботи, музыкальное искусство, эмоциональная устойчивость, будущие учителя, студенческие работы, musical art, emotional stability, future teachers, student work
Цитування
Тарасов В. Д. Розвиток емоційної стійкості у майбутніх вчителів музичного мистецтва / В. Д. Тарасов, Т. А. Смирнова // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28–30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 118–120.