Сучасні підходи до розвитку комунікативного потенціалу дітей із порушеннями мовленнєвого розвитку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто порушення мовленнєвого розвитку. Важливо не лише вчасно діагностувати порушення мовленнєвого розвитку, а й розробити ефективну систему роботи з їх усунення, поетапного формування комунікативного потенціалу дитини, що забезпечить їй комфортне перебування в освітньому середовищі дошкільного закладу освіти, а потім і в початковій школі. The article deals with speech development disorders. It is important not only to diagnose speech development disorders in time, but also to develop an effective system of work to eliminate them, the gradual formation of of the child's communicative potential, which will ensure a comfortable stay in the educational environment of preschool education, and then in primary school.
Опис
Ключові слова
мовленнєвий розвиток, діти молодшого шкільного віку, speech development, children of primary school age
Цитування
Плющакова І. Сучасні підходи до розвитку комунікативного потенціалу дітей із порушеннями мовленнєвого розвитку / І. Плющакова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 46.