ЗИМОВА ОРНІТОФАУНА НА ОЧИСНИХ СПОРУДАХ М. ХАРКІВ (2019 – 2022 рр.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Виявлено 72 види, які об’єднані в 23 родини та 11 рядів. Серед них домінантами є 39 видів дендрофілів, частка яких у загальній чисельності птахів становить 54,17 %; гідрофільних 25 видів, з часткою 34,72 %; лучно-польове угруповання представлено 5 видами, з часткою 6,94 %; синантропи 3 види, де їх частка становить 4,17%. 72 species were found, which are grouped into 23 families and 11 orders. Among them are dominant 39 species of dendrophils, their share in the total bird population is 54.17%; hydrophilic 25 species, with a share of 34.72%; the meadow-field group is represented by 5 species, with a share of 6.94%; synanthropes 3 species, where their share is 4.17%.
Опис
Ключові слова
тваринний світ, Харківська область, очисні споруди, зимовий період, fauna, Kharkiv region, treatment facilities, winter period
Цитування
Зимова орнітофауна на очисних спорудах м. Харків (2019 – 2022 рр.) / Ю. П. Мамедова, В. О. Луганська, Р. Р. Cороковенко, А. Б. Чаплигіна // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : тези доп. IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22-23 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 33–34.