ПРОЄКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
У статті духовно-інтелектуальні вміння розглянуто в складі компонентів професійної діяльності вчителя. Завдяки проєктуванню майбутні вчителя мають змогу уявити майбутнє професії, своє призначення в професії. Розвиток духовно-інтелектуальних умінь є основою успішної самореалізації вчителя сучасної школи. In the article spiritual and intellectual skills are considered as a part of components of professional activity of the teacher. Thanks to design, future teachers have the opportunity to imagine the future of the profession, their purpose in the profession. The development of spiritual and intellectual skills is the basis of successful self-realization of a modern school teacher.
Опис
Ключові слова
проєктування, професійна діяльність, духовність, інтелектуальні вміння, design, professional activity, spirituality, intellectual skills
Цитування
Кабанська О. С. Проєктування розвитку духовно-інтелектуальних умінь у майбутніх учителів у закладі вищої педагогічної освіти / О. С. Кабанська // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 284–287.