Біологія розмноження лиски звичайної в урболандшафтах м. Харків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета роботи – дослідити біологію розмноження лиски в умовах урбанізованого ландшафту м. Харків. Цель работы – исследовать биологию размножения лыски в условиях урбанизированного ландшафта г. Харьков. The purpose of the work - to investigate the biology of reproduction of coots in the conditions of the urban landscape of Kharkiv.
Опис
Ключові слова
біологія розмноження лиски, умови урбанізованого ландшафту, лиска звичайна, м. Харків, биология размножения лыски, условия урбанизированного ландшафта, лыска обыкновенная, г. Харьков, biology of reproduction of coot, conditions of the urban landscape, coot ordinary, Kharkiv
Цитування
Іванчук-Ягодкін А. О. Біологія розмноження лиски звичайної в урболандшафтах м. Харків : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / А. О. Іванчук-Ягодкін ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. зоології. – Харків, 2021. – 46 с. : іл., табл.
Колекції