Соціально-педагогічна діяльність з профілактики правопорушень підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Обгрунтована соціально-педагогічна діяльність з профілактики правопорушень підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі. Обоснована социально-педагогическая деятельность по профилактике правонарушений подростков в общеобразовательном учебном заведении.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, профілактика правопорушень, підлітки, загальноосвітні навчальні заклади, студентські роботи, социальная педагогика, профилактика правонарушений, подростки, общеобразовательные учебные заведения, студенческие работы, social pedagogy, prevention of offenses, adolescents, general educational institutions, student work
Цитування
Сурова Ю. В. Соціально-педагогічна діяльність з профілактики правопорушень підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі / Ю. В. Сурова // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 37.