The concept of "landscape diversity" and contemporary problems of its research in the mining landscape of Kryvyy Rih region

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Анотація
The content of the concept "landscape diversity" and its identical terms have been considered. The process of formation the general theoretical foundations of the concept of landscape diversity continues in a wide range of direct and related scientific problems. The need to summarize known and to form new provisions on the essence of landscape diversity and various aspects of its importance is topical. The specific features of the landscape diversity manifestation and diversity of the landscape structure of Kryvyy Rih mining landscapes were characterized. Attention is paid to the contemporary. Розглянуто зміст поняття «ландшафтне різноманіття» та ідентичних щодо нього термінів. Процес формування загальних теоретичних засад концепції ландшафтного різноманіття триває в широкому колі прямих і супутніх наукових проблем. Актуальними є потреба в узагальненні відомих і формуванні нових положень про сутність ландшафтного різноманіття та різні аспекти його значення. Схарактеризовано специфічні ознаки прояву ландшафтного різноманіття та різноманіття ландшафтної структури гірничопромислових ландшафтів Криворіжжя. Акцентовано увагу на сучасні проблеми дослідження ландшафтного різноманіття у гірничопромислових ландшафтах Криворіжжя.
Опис
Ключові слова
anthropogenic landscape, mining landscape, research, Kryvyy Rih region, landscape diversity, landscape territorial structure, problems, technogenesis, антропогенний ландшафт, гірничопромисловий ландшафт, дослідження, Криворіжжя, ландшафтне різноманіття, ландшафтна територіальна структура, проблеми, техногенез
Цитування
Koptieva T. S. The concept of "landscape diversity" and contemporary problems of its research in the mining landscape of Kryvyy Rih region / T. S. Koptieva // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сер. : Географія. – 2019. – Вип. 31 (3–4) – С. 37–44.