СУПЕРВІЗІЯ, НЕТВОРКІНГ, КОУЧИНГ В ПРОГРАМАХ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-10-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Анотація
У публікації розглянуто методи професійного розвитку учителя-інноватора: супервізія (наставництво), нетворкінг (діяльність, що спрямована на обмін інформацією між людьми, об'єднаними спільними професійними чи особистими інтересами), коучинг (різновид технології науково-методичного супроводу). The publication discusses the methods of professional development of teacher-innovators: supervision (mentoring), networking (activities aimed at exchanging information between people united by common professional or personal interests), coaching (a type of a type of scientific and methodological support technology).
Опис
Ключові слова
супервізія, нетворкінг, коучинг, професійний розвиток, вчителі, supervision, networking, coaching, professional development, teachers
Цитування
Зеленська Л. Д. Супервізія, нетворкінг, коучинг в програмах професійного розвитку вчителя / Л. Д. Зеленська // Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи : зб. матеріалів II-ї Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Ніжин, 21 жовт. 2021 р. / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя [та ін.]. – Ніжин, 2021. – С. 55–56.